20110314

Avalik maja(ndus)

Public (house) economy


Veel üks paljudest üksikasjadest, mis selle kondinendi eriliseks teeb: Austraalia idapoolsetes osariikides on avalike majade puhul oma seadusandlus ja regulatiivsed aktid. Samuti on nii mönigi neist registreeritud börsil ja entusiastidel võimalik vastavaid aktsiaid osta. 
Another thing that makes that continent different: in Australian eastern states there is special legistlation and acts that regulate public houses. Also, some of them are registered on stock market and enthusiast can buy their stocks. 

No comments:

Post a Comment