20160822

Supermaja

The Superbuilding


Hoone: arh. Ülo Ilves, skulpt. Edgar Viies (dolomiidist fassaadiosa)
Valmimisaasta / built: 1978
Lammutamisaasta / demolished: 2015
Foto: Laur Laanemaa (2015)


Lapsena bussiaknast vaadates 1980ndate keskel tundus see maja eriti uhkena: kõrge, sirge, lame, klaasist, ameerikalik, moodne. Teisi selletaoliseid sel ajal pealinnas ei leidunud. Suhteliselt karmina ja ebaautentsena tundus umbes aastal 2000 tehtud renoveerimislahendus, millega kaotati ära tumepunaste klaaspaneelide read fassaadil. Mälestustes on hoone ikka selline nagu algselt (vt käesoleva postituse lõpus foto).
Algselt asus hoones Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee, mis nimetati ümber 1989.a. Majandusministeeriumiks ja 1991.a. Rahandusministeeriumiks Allikas: Wikipedia 
Nüüd on see hoone maha lammutatud, asemele ehitatakse superministeeriumi maja ehk siis uut büroohoonet neljale Eesti Vabariigi ministeeriumile: (1) rahandusministeerium, (2) majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, (3) sotsiaalministeerium ning (4) justiitsministeerium.

Being a kid in the mid 1980s and seeing this building from a bus window it felt like from another world: high, straight, two-dimensional, made of glass, American-like, modern. There were no other building like that during that time in the Capital (of Estonia). Somewhere around year 2000 the buildings facade was renowated and the dark red horisontal bands on the glass facade were replaced by mirror like elements - it felt unaesthetic and bizarre. In my memories, the building remanes as on the last pghotograph of this blog post.
Originally the building housed the Planning Commitee of the Estonian SSR Ministers' Council. The purpose remained the same - economical planning of the state - but it was renamed to Ministry of Economics in 1989 and to Ministry of Finance in 1991. Source: Wikipedia 
Last year this building was demolished to make room for a new super-ministry building that would house 4 establishments of the Republic of Estonia: (1) Ministry of Finance, (2) Ministry of Economic Affairs and Communications, (3) Ministry of Social Affairs, and (4) Ministry of Justice . 

Hoone aadressiks on Suur-Ameerika 1, Tallinn. Foto tehtud peale valmimist (1970ndatel või 1980ndatel). Foto allikas: Eesti Arhitektuurimuuseum. 

The bulding is addressed 1 Suur-Ameerika str, Tallinn.Photograph made just after the completion (end of 1970s or early 1980s). Original photo from Estonian Achitecture Museum.

No comments:

Post a Comment