20130331

Kirju, kellelegi?

Mail, anyone?


Palju on vaja,  et elu seiskuks ja/või tsivilisatsiooni (=ühiskonna) reeglid põhjalikult muutuma hakaksid?  Kui kaob elekter ja mobiilid hanguvad, tahvel- ja sülearvutikiibid sulavad, siis mis on järgmine aste?Saame ikkagi hakkama? Paberpost, tuvipost, suitsusignaalid? Loodetavasti ei saa me seda kunagi nägema. Ja kui saame, siis jätkugu meil huumorisoont "värvikate" stsenaariumide üleelamiseks.

How much is needed to break down and or change the common life (=civilization=society) as we know it? If the electricity is no longer available and mobile devices freeze, chips in pads and laptops just melt, then what is the next step? Will we still function? Paper mail, dove mail, smoke signals? Hopefully we will never see this and if we will, then let us all have enough humor to live through the "vivid" scenarios on our upcoming way. 

No comments:

Post a Comment